Prof. Dr. Uğur SAK Anadolu Üniversitesi’nde öğretim üyesi olup Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (ÜYEP) kurucu müdürü, özel yetenekliler eğitimi yüksek lisans ve doktora programlarının kurucu koordinatörü ve Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi’nin editörüdür. Türkiye’nin ilk yerli zeka testi ASİS’i geliştirmiştir. Üstün yeteneklilerin eğitimi, yaratıcılık ve zeka alanlarında bilimsel araştırmalar yürüten Sak’ın Türkçe ve İngilizce yayımlanmış makaleleri ve kitapları bulunmaktadır. 

Yrd. Doç. Dr. Oktay AYDIN 1990 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını 1993 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında, doktorasını da 1999 yılında aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Eğitim Bilimleri alanında tamamladı. Aydın, 1991 yılından beri Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nde görev yapmaktadır.

Oktay Aydın lisans ve lisans üstü düzeyde Gelişim ve Öğrenme, Rehberlik, Çocuk Ruh Sağlığı, Kişiler Arası İlişkiler ve İletişim, Araştırma Semineri, Okul-Aile-Çevre İlişkileri, Eğitim Örgütlerinde Mesleki Gelişim, Öğrenme, Zeka ve Motivasyon Teorileri, İlköğretim Sorunları, Bilim Felsefesi derslerini vermektedir. Üstün Yetenekli Çocuklar ve Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın’ın konu alanı ile ilgili çok sayıda yayınlanmış kitap bölümleri, çocuk uygulama kitapları, bilimsel makaleleri ve gazete-dergi yazıları bulunmaktadır.

 

Yrd.Doç.Dr.Burak KARABEY, Lisans Eğitimini 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi bölümünde tamamlamıştır. 2003 yılında Yüksek Lisans derecesini Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Bölümü’nde almıştır. Aynı üniversitede, Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi Doktora Programı’nda “Üstün Yetenekli Öğrencilerin Yaratıcı Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Erişi Düzeylerinin Belirlenmesi” konulu tezi ile doktora derecesini almıştır. 2004-2010 yılları arasında İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Daha sonra 2011 yılında Özel Eğitim Bölümü’nde yardımcı doçent olarak göreve başlamış ve Üstün Zekalılar Eğitimi Anabilim Dalı’nın kurucu başkanı olarak görevine devam etmiştir. 2010-2015 yılları arasında Avrupa Birliği Erasmus Programı tarafından desteklenen farklı birçok projede Türkiye ortağı olarak yer almış ve çok sayıda öğretmen eğitimi gerçekleştirmiştir. “Yaratıcılık, Yaratıcı Problem Çözme, Matematik Eğitimi, Üstün Zeka/Yetenek, Sosyal kabul ve entegrasyon” konularında çalışmalarda bulunmuştur. Popular Science Türkiye ve Tübitak Bilim Genç dergilerinde farklı disiplinlerin matematikle etkileşimi, inovasyon ve bilim üzerine düzenli olarak köşe yazıları yazmaktadır. Üstün Zeka/Yetenekli Bireylerin Eğitimlerine yönelik Çocuk Gelişim Akademisi (ÇoGa)’yı kuran Karabey, halen bu projede aktif olarak çalışmakta ve üstün yetenekli çocukların üniversitede eğitim almaları üzerine programlar yürütmektedir. Son olarak disiplinler arası bir çalışma grubu ile (özel) yetenekli öğrencilere yönelik STEM temelli etkinlikler ve programlar üzerine çalışmaktadır.